Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

THIERRY MEYSSAN: "A PROPOS DE LA BATAILLE DE DAMAS" ~ "ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΥ"


Thierry Meyssan: "à propos de la bataille de Damas" ~ "για τη Μάχη της Δαμασκού"

Thierry Meyssan à propos de la bataille de Damas, Syrie, le 19 juillet 2012, 18 heures

Duration: 4 minutes and 43 seconds
Country: France
Language: French (France)
License: dotSUB - Other
Genre: News Broadcast
Producer: Reseau Voltaire
Views: 4,629 (2,691 embedded)
Posted by: meeme on Jul 20, 2012

En direct de Damas, Thierry Meyssan fait le point de la situation et nous met en garde contre la propagande massive qui se pré pare pour demain dans nos médias.