Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

WANTED TERRORIST BENJAMIN NETANYAHU FOR CRIMES AGAINST HUMANITY AND THE PLANET
WANTED

TERRORIST BENJAMIN NETANYAHU

FOR CRIMES AGAINST HUMANITY AND THE PLANET

KILLED 2037 PALESTINIAN CHILDREN
KILLED 7348 PALESTINIANS
INJURED 45019 PALESTINIANS
DETAINED 8383 PALESTINIANS
DEMOLISHED 29145 PALESTINIAN HOMES
FORCED 423 ILLEGAL JEWISH-ONLY SETTLEMENTS


ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ [ΠΑ.ΣΥ.Α.]