Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΚΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΕΠΑ ΤΗΣ ΜΟΓΓΟΛΙΑΣΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α.