Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Ο RABBI WEISS ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ~ RABBI WEISS RIPS THE IDEOLOGY OF ZIONISMRabbi Weiss Rips the Ideology of Zionism
https://www.youtube.com/watch?v=P_ZiVRedU-4

http://youtu.be/P_ZiVRedU-4On May 4, 2009, a protest demonstration against AIPAC was held outside the convention center, where it was meeting in Washington, D.C. The mega-Israel Lobby convenes annually in this city. One of those speaking out at the anti-AIPAC rally was Orthodox Rabbi Yisroel Dovid Weiss. He is associated with "Orthodox Jews United Against Zionism," and is a member of "Neturei Karta International." See: http://www.nkusa.org/ Rabbi Weiss was sharply critical in his remarks of the ideology of Zionism.