Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

WARNING !!! - THIS VIDEO OF “G.H.RE.ES” ~ “Ο.Ε.Α.” IS DANGEROUS PROPAGANDA USE TECHNOLOGY OF MAJESTIC-12 MASS MIND CONTROL SYSTEM AGAINST HUMANITY – “The announcement” – “Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ”WARNING !!!

THIS VIDEO OF “G.H.RE.ES” ~ “Ο.Ε.Α.” IS DANGEROUS PROPAGANDA USE TECHNOLOGY OF MAJESTIC-12 MASS MIND CONTROL SYSTEM AGAINST HUMANITY

“The announcement” – “Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ”