Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΓΚΡΙΖΟΙ ΛΥΚΟΙ (ΤΗΣ Ο.Ε.Α.) ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ - "ΑΣΕΝΑ" - THE TURK NATION WAS REPRODUCED FROM A GRAY FEMALE WOLF - THAT FEMALE WOLF'S WAS "ASENA"


ΟΙ ΓΚΡΙΖΟΙ ΛΥΚΟΙ (ΤΗΣ Ο.Ε.Α.) ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ

"ΑΣΕΝΑ"

THE TURK NATION WAS REPRODUCED FROM A GRAY FEMALE WOLF - THAT FEMALE WOLF'S WAS "ASENA"

What is That Grey WOLVES

Turk's ancestors before Christ (in Turkish mythology) believed that Turk nation was reproduced from a grey female wolf. That female wolf's name was "Asena"