Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

HOPI TURTLE ISLAND Part 2


Den andre delen her i Hopi-tråden vil ta for seg hva som skjedde etter at Hopiene kom "opp" fra den tredje verden (Kuskurza) og inn i dagens fjerde eksistens. Dagens verden som Hopiene kaller Tuwa-Quchi. Et navn som har familiære aner til et annet Hopi begrep som lyder "Tuwa-Nasavi", som interessant nok betyr "Universets Senter". Vil minne dere om Hopienes forfedre (pre-Pueblo stammen) Anasaziene, og særlig ordlyden "Anasa" her finnes i "Tuwa Nasavi" begrepet. Jeg mener oppriktig at romfartklisjeen NASA har hentet inspirasjon til navnet sitt fra nettopp Anasazi, og ikke bare NASA. Leser dere utover tråden her så er det også mulig komme opp med en konklusjon som også kan dra inn NAZI-ordet. I så fall bør dere ikke bli overrasket, mener, hvem startet opp NASA i utgangspunktet? Stemmer det, det var tyske "uniformsrester" fra 2. verdenskrig med Braun og gjengen i spissen. Merkelig hvordan den biten av historien bare har flydd over hodene på folk, men nå skal det jo sies at både USA og Russland fikk sin "kvote" hver etter 2. verdenskrig. De fordelte godt rundt seg med både Tyskere og Japanere, mens resten av "kremen" reiste til Peron og omegn. Vel, Hopiene reiste de også (i hvert fall noen av de) da den tredje Kuskurza-verden ble oversvømt av floden. Og turen gikk under bakken. Hvor lenge skal ikke påstås, men de dukket i hvert fall opp i følge sagnet ved Sipapuni. Og er det et navn jeg vil  be dere legge godt i tankebanken så er det nettopp dette. Sipapuni ja, som i følge noen legendehistorier også skal være stedet der Hopiene gjemte seg under dommedagene som rammet både Topkela og Topka (de to første "eksistensene" om du vil). Det har alltid vært en myte hvor denne svære undergrunnsbyen skal ha holdt til, dog snakket rundt fenomenet døde ut for mange generasjoner siden. Men jeg vil her i Codex Liensis ta opp akkurat denSipapuni-tråden, for har noen elementer her som er interessant for å si det mildt. Men venter litt. Er flere vesentlige saker som må røres ved først. Som foreksempel demiguden, Massaaw. (Maasau/Massaw). Han spiller en gylden rolle i for denne fjerde verden vi kaller Jorden, i hvert fall i følge Hopiene. 
Thomas Banyacya var det siste hopi-sendebudet som døde da han sovnet inn på Keane Canyon sjukehuset i Arizona, 1999. Siste av totalt 4 spirituelle misjonærersom hadde som oppgave å fortelle verden om den kommende kaoset hvis vi ikke begynte ta oss sammen, et ansvar han fikk av "De Eldre" hopiene allerede i 1948. Prøvde flere ganger få komme til ordet i FN-bygningeni New York, men fikk avslag etter avslag. Men han gav ikke opp, og en dag fikk han slippe til noen  minutter på slutten av et seminar (da folk var trøtte og lei selvfølgelig). Så responsen var "tilstedefraværende" for å si det slik. Men hva er nytt under solen? ”Vi har fulgt en pakt om å følge Massaaw, "The Great Spirit" sin plan, en plan som innebærer ansvar med å ta vare på de motstridene valg. Vårt mål er ikke politisk kontroll, rikdom eller militær forankring. Men å be, å promotere rikdommen til alt levende, og be om å ta vare på naturen". Så, hvem er denne Massaaw? Vel, først, i likhet med den mystiske undergrunnsbyen Sipapuni så bør dere også her bite i dere navnet. Er et interessant stykke navn som nesten kan leses både speilvendt samt bli sett i sammenheng med diverse smakslyder som messiah,messa, osv. Dog Massaaw på arabiske betyr badi (badeye-ba-die).Massaaw var en demigud, noen kaller han en dødsengel (mange smykker han med definisjoner som "skjelettmannen" osv). Merkelappen "Jordens Vokter" er også blitt brukt flittig. Massaaw vandret rundt i  den forrige Kuskurza-verden, med andre ord han var en overlevende fra den forrige syklus.  Legendehistorien sier at Massaaw kom ut fra den tredje verden og inn i den fjerde via ruinene ved "Andre Messa". Og som myteologien fremstiller det, Massaaw eide nå den fjerde verden. Og det var denne karen som Hopiene støtte på da de omsider kom ut av Sipapuni-oppholdet og inn i denne verden.


Hvor mange meterne Hopiene hadde tatt i friluft før de møtte på Massaaw sies ikke, men var ingen av de 4 Hopi-klanene (merk) som fikk lov til å slå seg ned noen plass før de hadde spurt Massaaw. Og da Hopiene spurte ham om hvor de skulle bo, sa Massaaw: "Det er opp til dere, hvis dere er villige til å leve et fattig rikt simpelt liv. Det er tøft. Men er dere villige til å leve etter mine retningslinjer, lære, aldri miste troen så skal jeg gi dere liv. Og dere kan leve med meg. Se, jeg har kun denne plantestokkenfrø og vann. Lev dette enkle livet med meg.  Se rundt dere, er et fattig land, lite trær og lite vann. Men dette er et rikt land, det er stor rikdom under jorden. Men hør, dere skal ikke forstyrre dette landet, dere skal ikke ta denne rikdommen så lenge det fortsatt er krig her. Disse tingene ødelegger liv, det vil ikke bli redningen. Aldri forstyrr dette landet, aldri selg dette landet til noen. Pleier dere disse ord vil det vanke fordeler, svikter dere meg får det konsekvenser, da vil jeg gråte. Dere har valgt ørkenen, men landet er fortsatt rikt. Dere hviler dere på selve bakbeinet til Jorden. All mulig  rikdom ligger begravd her. Store skatter under Jorden. Men dere må ikke grave dem opp3 ganger vil en stor krig komme, skulle dere grave opp våpen, vil folk ta dem, de vil slakte hverandre. Dere handler på egenhånd. Ikke ta dem opp før dagen er kommet, og mennesker vil dra stor nytte av det". 

Vel, hva hintet Maasaaw til? Hva slags store skatter snakker vi om? Er det edelsten? området er jo fullt avopaler, agate, topas, turkis og diverse. Men det kan vel ikke være dette Massaaw refererte til? Han kan heller ikke referere til undergrunnsbyen Sipapuni, det henger jo ikke på greip i så fall. Har dette noe sammenheng med hvorfor det ble gravd så hinsides mye ved Denver flyplassen? Mener, de fjernet jord tilsvarende 1/3 del av all massen som ble gravd vekk under byggingen av Panama-kanalen i sin tid. Det sier ikke lite. Spekulerer bare her, men minner bare om at den okkulte Denver Flyplassen (som ikke ligger så alt for langt unna) også har et monument inne på fly-terminalen der det står at det gravd ned en "time capsule" med bedkjeder. Hva enn de "egentlig" måtte mene med det, har sikkert null sammenheng med noe hopi-relatert materiale men interessant uansett si. Dog, nå har flyplassen stikk mot Maya-profeti. Men hva med den enorme undergrunnsklisjeen "Area 51", kan det være noe helt annet der enn alle de like kjisjeestore UFO-mytene? Bare spør.Nå er ikke noe undergrunnsarbeid noe nytt fenomen, sies at Wyoming for eksempel er nærmest uthult. Men hva enn som ligger under bakkenivå ved Turtle Island kan være det samme, hadde det faktisk vært noe i det hele tatt så hadde det garantert blitt oppdaget og stjelt for lenge siden vil jeg tro. Etter atMassaw hadde fortalt Hopiene sin lære, så la han 4 korn i hånden sin og viste dem frem til Hopiene. Han ba så 4 Hopi-stammene om å velge 1 kornfrø hver. Og den som valgte det minste frøet fikk velge landområde sist. Altså, Massaaw gjemte ikke kornene, man kunne fint se hva man valgte. Noe som indikerer at dette var et typiske trickster-tricks fra Massaw, og det var det. For kornets skall stemte ikke nødvendigvis med kornets frø. Så daBjørneklanen og Fire-klanen valgte sine største korn først, fikk de se at frøet på insiden var "slikk og ingenting". Og på denne måten bestod de trauste Arizona-Hopiene testen, de valgte sist, fikk det minste kornet med det største frøet. Og detter er en historie som også Dogons i Mali har relasjoner til. "Det minste frøet" er jo kallenavnet de har på Sirius planeten "Po Tolo". Planeten som Dogon-folket visste om flere 1000 år før teleskopene til vatikanet. Ikke bare visste Dogon-folket at stjernen eksisterte, de visste også at Sirius hadde en av de minste dvergplanetene med den største vekten. Siste der har også relasjoner til Hopienes frø-legende, så merk dere det. 


Som belønning for sin uegoistiske oppførsel under "frø-testen" fikk hopiene i Arizona en belønning i form 4 steinplater. Steinplater kalt O'wa-tutuveni, som også er et navn som bør terpes inn i hjernebarken. Dette var steinplater som inneholdt symbolikk elementer avprofeti, makt og autoritet. Autoritet over alt land, land de skal forsvare og bevare. For gjorde de ikke det (med andre ord, gikk de tilbake til ondskap som tidligere) ville landet bli tatt vekk. Som Massaw sa: "For jeg er passeren, vakten og forsvareren, så gå til deres land med min tillatelse". Så de 4 Hopi-klanene spredde seg tilverdens 4 hjørner. Men som også profetien sa, det vil kun være 1 av 4 som ville klare holde ord. (merker meg at o'wa-tutuveni navnet har noe koblingspunkter opp mot de afrikanske stammenavnet watutsi, folket med en gjennomsnittshøyde på 2 meter og 10 cm). Uansett,Massaaw ble ikke værende, før han dro sa han: "Jeg drar, men kommer tilbake en dag. For jeg er ikke bare den første, men også den siste". Så Hopiene er ikke noe unntak, de (i likhet med så mange andre trosamfunn) venter også på en messiahs (massaaw) tilbakekomst.  Men hva var innholdet på disse O'wa-tutuveni platene som Hopiene i Arizona fikk? Vel, det kan oppsummeres i følgende deler: 1) Indikasjoner på hva hopiene skulle ha som hovedområde. Som vi vet i dag strekker seg fra Grand Canyon til Rio Grande og omegn. 2)Profeti-symbolikk. Og her er det flere elementer som bør merke seg, alt fra solkors-svastika tilmalteserkors. Legg også merke til mannen "uten hode", har en teori at det muligens kan være en stikker tilOrion konstellasjonen. Skal komme tilbake til det, for dette er også noe som drar inn det gyldne spiralsnittet tilFibonacci.  3) En beskrivelse på hvor denne mystiske Sipapuni-undergrunnsbyen skal ligge. Til fordel for kommende generasjoner som sagt. Platene hadde også en symbolsk beskrivelse på hvordan fordelingen skulle være blant de 4 hovedstammene. UlvestammenBjørnestammen (som fikk lederansvaret), Fire-Clan (som i dag i følge ryktene vokter over O'wa-tutuveni steinplatene) og siste er jeg ikke sikker på, mye mulig det er Bueeller Turtle-klanen. (kan også være slange eller Turkey-stammen). Uansett, tallet 4 er vesentlig så det holder i Hopi myteologien. Ikke bare spredde de seg til 4 kanter, hele skapelseshistorien til Taiowa og edderkoppen går også på at de først skapte 4 menn og 4 kvinner. Sipapuni skal være omgitt av 4 hellige fjell osv. (Navajo MountainHard Rock Mountain osv). Men som dere ser, platene er knekt av i hjørnet, og det er en spesiell grunn på hvorfor det har skjedd. 


Vel, grunnen til at steinplatene er brekt av i hjørnet er i følge legendehistorien (med Fire-Clan) i spissen at det er en "femte person" som har fått bitene. En "reisende bror" som også skal returnere ved endetiden. Navnet hans lød Antsa Questapava Powatanica, og må si jeg fikk noen relasjoner av ordet til maya-klisjeen Quetzelcoatl. Første ordet der (Antsa) har både saint og satan-relevans med seg, og siste ordet "powatanica" har som det antyder det mer kraftfulle elementet representert. Før "broren" reiste motØst så gjemte han sine avbrukne platedeler i undergrunnsbyen SipapuniØst, er vesentlig, er en grunn til at hopiene tidligere begravde alle sine døde med ansiktet vendt øst. Øst er de som mottar sollys først (og som Massaaw også profiterte) de er de sommottar sollys først som vil starte den "store krigen". Ja, så nok et hint mot de røde kinseserne i selskap med Russlands bjørnen og diverse, lover bra. Grunnen til at "hopi-broren" gjemte bitene var for at han ikke skulle miste de gjennom ymse reisende liv og reinkarnasjon. Så når han engang returnerer, så kan han bevise hvem han er med å få biten til å passe i de resterende platene. Dere kjenner plottet, er blitt brukt i mange forskjellige filmer (mon tro om Hopi-myteologien er inspirasjonskilden?). Før "broren" la ut på sin ferd mot Øst fikk han bedskjed om å "merke sin vei", lage petroglypher langs ruten han tok. Dette ble gjort for å ta "rettigheten" over landet, litt som den ekte meningen bak tempelmakten paven symboliserer når han går ned på kne og kysser landet han besøker. (Questapava-pava-powa-pope, ja, tenk ironisk det hadde vært?). Men seriøst, "broren" ble bedt om å bevare sin historie gjennom den hvite manns herjinger, for som det også ble profitert: Den hvite mann skulle komme, og nesten alt av indianerkultur, språk og kunst ville bli øddelagt, før de drepte og øddela seg selv. Noe annet interessant som Massaaw kom med var at det var godt mulig at når "broren" returnerte så ville han haskiftet hudfarge, dog håret ville være sort. Han ville ha lang hale (tale-hale, tale-historie). Han ville også ha rød kappe. Og ikke bare det, han ville ha snakke Hopienes språk

"when the iron bird flies, the dharma will go east, to the land of the reds"
Jeg har ofte i Codex Liensis snakket om viktigheten med å forstå symbolikk, at det er der den virkelige sannheten ligger. Gjemt i språk og symbolikk. Noe ogsåFilip-evangeliet så pent skrev om. Horus kommer ikke tilbake med et fuglehode, det kommer ikke til å bli noe masselanding av en hel haug ufoer på plenen ved det Hvite Hus i Washington. Det er symboler som spiller ut sine kort. Er derfor profetier så sjeldent blir tatt på alvor, for folk forstår ikke poenget med mindre det reflekterer seg i materialismens tegn. Nevnte et bra eksempel i forrige tråd angående Hopi-profetien som sa at "engang vil ørnen fly helt opp til månen". Selvfølgelig er det ingen ørn som kan fly opp til månen, men profetien ble allikevel på det symbolske plan gjennomført da Neil Armstrong sa "the eagle has landed". Vilever rundt symbolisme, vi kommuniserer og lærer via symbolikk.  Og jeg mener den spinnende runde "ballen" (baal) vi lever virke akselerere i repeterende symbolikk. Er derfor jeg mener Barack O'Bama symboliserer en endetid, en abomination (obama nation). Og det sier jeg på grunnlag av at religioner over hele verden (gjentar, over hele verden) har symbolisme som  peker mot en endetid. Obama har ikke bare Gutama Buddah relasjoner, han har Dogon-relasjoner, han har egyptisketibetiske , zoroasteriske og relatert nok, hopiske. Obama er enuniversal logo. Ja, obama har svart hår, men tror du det er kun derfor jeg hinter mot Hopiene? Tale-symbolikken kan også spille på forkjellige definisjonsplatåer, hvis jeg sier "long tale" som i "lang fortelling/historie" så er detlike reel symbolikk som å bruke tale-ordet i sammenheng med hestehale. Og lang historie vil være gunstig beskrivelse av Barack O Bama hvis hypotesen rundt Barak O' Nathen kan vise seg å bære sann. Egypt, de røde. Pluss, når Maassw profetien snakker om at "broren" skal snakke Hopienes språk, vel betyr det at han lingvistisk sett må snakke det ekte Hopi-språket? Hva hvis Obama kun siterer fra Hopi profetiene? Snakker han ikke da på en måte "hopienes språk"? Jo, det er samme symbolikk. Og vet dere, Obama ble ifjor den første presidenten i historien som noen gang har sitert fra Hopi profetiene. Så, man må begynne tyde tegnene her. En annen ting som ikke jeg har kommet innpå enda, er en karakter med navn Pahana som også skal komme ved endetiden. Samme symbolikk. (og minner om hans såkalte "Hope"-kampanje, igjen ren og skjær symbolisme som spiller ut sine eksistensielle kort). 

Pahana (som også mer "passende" kanskje lyder merkelappen Bahana) var et "hjelpende verktøy" som skulle komme fra øst i likhet med "broren". Når det gjelder Obama så kom jo han til USA fra Øst, ikke sant? Har ikke noe å si om fødselsattesten er reel eller ikke, alt det er bare bortkastet tullprat. Symbolikken har allerede spilt sin hånd. Da Pahana (saltvann "pasu") ville ankomme skulle han i følge legenden samle sammen den nye "brotherhood of man" bevegelsen, men samtidig ville landet falle i djevelens hender og det vil oppstå mer ubalanse. Hva skjer med folk rundt om i dag, ubalanse er egentlig bare mildt sagt. Tenker ikke bare på vold, krig, og andre root-chakra elementer. Tenk bare på hele det alternative new-age, new world order-sirkuset som har spredd seg til nye høyder, er symbolikk på ubalanse det også. Og ser du djevelskpå det, så er det bokstavelig talt overfylt av luciferisk symbolisme over alt du snur deg. Det går det ikke engang an å nekte på. Uansett, i følge Massaaw så var det viktig i denne tiden at Hopiene holdt "seg i sjakk", gjorde som vanlig (med andre ord holde seg i sjakk ved øde områder). Hopiene har bestandig vært et fredelig folkeslag, vil påstå en av de aller fredeligste. Hopi betyr jo "The People Of Peace". Dog, okkulte var de faktisk, et av merkelappene de hadde på det hemmelige brorskap var "Wuchim". Mens "Kivas" var ofte et begrep som ble satt i sammenheng med ritualrommene i Oraibi. Angående okkult og bizzare ritualer så kan det lønne seg grave litt dypt i viss Toltec-brorskap, der er det til og med kanibalvirksomhet inkludert. Noe den hvite mann fikk snus visstnok, og som et resultat av det fikk vi babystegene til "Knights Of The Toltec". Men over til Hopiene, holdt de seg rolige under djevelsens tak så ville man blir belønnet med eksistens i  "den femte verden". Hvis ikke? Ja da ville mann til slutt oppleve at Kachinaene (Sprits of The Outer World) ville komme dansende over PlazaKachina blir ofte symbolisert som blåstjernen.Mayane sine astronautguder ble også kalt Kachinaer. Så Kachina-symbolikken strekker seg lenger enn bare til noen dukker. Mest interessante er faktisk at Kachina gir sine stikk mot Øst, og Kina (Ka-chinaK-døden tall, 11, -kay-kaos. okkultisten Disney gav slangen i jungelboken det passende navnet Ka, var ikke tilfeldig). Er nok av stikk i retning Kina når det gjelder Bluestar under andre sammenhenger også, så dette er ikke nytt. Og må også legge til, skulle mot formodning noen Hopi-ledere under den vanskelige tiden bytte til en annen religion så måtte personen få hodet sitt kappet av. Det gikk klart frem. Poenget er at det er høyst få hopier som lever etter Maasaaw sine regler den dag i dag, de fleste har blitt fiksert i den vestlige kulturen som de fleste andre rundt om. Til og med Hopi-lederne selv brøt doktrinene da de blant annet  la inn elektrisitet i møtelokalene. Så kan vel trygt si at det er ingen perfekte igjen der ute. Så det spørs hvor mange som får oppleve en femte eksistens. 

Det er ofte mye surr rundt "hjelpemannen" Pahana og "hopi-broren" Antsa Questapava Powatanica, noen mener det forkjellige individer mens noen igjen har lett for å betegne de som en og samme person. Igjen, jeg mener det ikke er alt for vesentlig, når det kommer til stykket så er det uansett symbolismen som vil bane seg frem. Og derfra igjen gjør det gjenkjennelig. Så det spørs hva slags nytte det vil ha for Hopiene hvis det virkelig "tetter seg til". Profetiene snakket om at nårMassaaw returnerte så måtte de "verdige hopiene" (la oss bare kalle dem det) møte ved Oraibi sin østside, merk igjen øst-referansen her. Skulle derimot Massaaw være for sent ute, det vil si 5, 10, 15 eller 20 år for sent ute så var det Oraibi sin undergrunn som gjaldt (vedtredje messa). Et sted som går under navnet "Tawtoma". Dog, det var flere alternativ som foreksempel Yellow Rock  (Sikya'Wa) ved Arizonas grensestrekning helt mot sør i Utah. Et annet alternativ var ved Pointed Rock, Utah. Stedet Hopiene kalte for "Chokuw", et sted som også huser noen meget interessante hieroglyfer om ikke annet. Pointed Rock er i seg selv en facienerendes skapelse. Ja, så det blir vel på disse stedene man må møtes, i og med at det muligens er godt på overtid vil jeg tro. Eller kanskje ikke?